Velkommen til oppvekstportalen i Nesodden kommune!

Skoleinnmelding
I januar vil skoleinnmelding for nye førsteklassinger foregå her. Alle foresatt med barn som skal begynne i første klasse høsten 2024 vil få tilsendt informasjon om hva de må gjøre her i Oppvekstportalen. Logg inn for å besvare skoleinnmeldingen. Påmeldingen åpner 10.1.2024. I forbindelse med ny hjemmeside har lenken til samtykkeskjema blitt endret. Bruk denne: https://skjema.nesodden.kommune.no/skjema/NK133/

Ny søknad om plass i barnehage og SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehage her eller Søk SFO her i menyen over.

Dersom du er folkeregistrert i Nesodden kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Nesodden kommune), så kan du søke uten å være innlogget.
Du må ha e-post for å søke. SKAL DU ENDRE EKSISTERENDE OPPHOLD MÅ DU ALLTID LOGGE DEG INN.  

Tilbud om barnehageplass sendes med SvarUt og vil komme i digital postkasse. De som ikke har aktivert digital postkasse, vil få tilbudet sendt i brev. Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.

Søkere til barnehageplass for inneværende barnehageår som ikke får plass nå, vil automatisk bli med videre til opptak for neste barnehageår.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid